Grups Afins

ANOIA
Naturalment:
http://cooperativanaturalment.blogspot.com.es/


ALTRES COMARQUES
La Magrana Vallesana:
https://www.lamagranavallesana.cat/
La Cruilla:
http://www.lacruilla.cat/cooperativa-de-consum-critic-arrels/
La Cistella de Badia:
http://lacistelladebadia.blogspot.com.es/
La Vinagreta:
http://lavinagreta.blogspot.com.es/
L’Estrella:
http://lestrella.org/